A VAKOND program


A VAKOND mozaikszó a Veszélyes Anyagok Katalógusa, Osztályozása, Nemzetközi szállítási előírások, Direkt információk szóból származik.
A VAKOND program hatékony eszköz mindazok számára, akik veszélyes anyagokat kezelnek, tárolnak, szállítanak, illetve veszélyes anyagok által potenciálisan veszélyeztetettek.
A program mintegy 1500, a nemzetközi szállítmányozásban is veszélyesnek nyilvánított anyag

tartalmaz az adatbázisban. Külön kiemelendő, hogy az anyagoknak több mint 21000 szinonímáját is tartalmazza megkönnyítve ezzel a nemzetközi tranzit forgalomban jelentkező veszélyes anyagok gyors azonosítását.
A VAKOND segítségével gyors információt kapunk az "UN" szám, a HOMMEL szám, a név vagy a szinoníma név alapján mindazon adatokról, melyet a hazai gyakorlatban szinte szabványként elfogadott Hommel-katalógus és a nemzetközi szállítási előírások (ADR/RID) tartalmaznak.
A program IBM-kompatíbilis számítógépen fut. Helyigénye 20 Mb HDD. Valamennyi kikeresett információ kinyomtatható igény szerint. A program kezelése nem igényel számítástechnikai ismereteket, magyar nyelvű és minden szinten egységes "Segítséget" nyújt. (a szokásos F1 billentyűvel).
A program készítői évtizedes gyakorlati alkalmazási tapasztalat alapján kívánnak segítséget nyújtani

részére, egyrészt a szakszerű szállításra vonatkozó előírások ismertetése, másrészt azok ellenőrzése, ill. betartása érdekében. Baleseti szituációkban a program gyors információt ad az anyag azonosítására, a várható veszélyeztetettség felmérésére, a tennivalók tartalmára, a károk továbbterjedésének megakadályozására, az elsősegélynyújtásra, ill. az orvosi tennivalókra. Bármely részinformációt is kérhetjük a fentiek közül.

A program segítségével (térítés ellenében!) már a határon pótolható az a legtöbbször hiányzó "Utasítás a rendőri szervek, a tűzoltóság, a mentők részére" okmány, amelyet magyar nyelven a veszélyes anyagot szállítók az előírt helyen kötelesek elhelyezni a szállítójárműben. Esemény bekövetkeztekor gyors információk kaphatók a kárelhárítás, a védekezés és segítségnyújtás konkrét tennivalóira vonatkozóan, beleértve az alkalmazandó védőeszközök típusát is.
A program felhasználói a késobbiekben önköltségi áron juthatnak hozzá a frissítésekhez. A programot szerzői jog védi.
Igény szerint hálózati verzió is kiépíthető.

A program példányonkénti felhasználói ára 60.000.- Ft + ÁFA, mely a telepítést és a felhasználói kézikönyvet is tartalmazza.

Igény szerint bemutatót is tartunk, ill. DEMO lemezt küldünk, honlapunk Letöltés menüpontja alatt letölthető a program DEMO verziója, 3 vegyi anyagra szűkített adatbázissal.


Tekintse meg a VAKOND program screenshotjait


A Terjedés program


A TERJEDÉS az ipari veszélyes anyagok terjedésének modellezésére alkalmas számítógépes program. A program alkalmas a terjedések grafikus megjelenítésére, továbbá értékeléseket, érintettségi, veszélyességi vizsgálatokat is végezhet.

A program a VAKOND-al (Veszélyes anyagok katalógusa) vagy más rendszerekkel együttműködve komplett hatástanulmány és kockázati elemzés végzésére is alkalmassá tehető. A modell digitális térképekkel is dolgozik, elsősorban dwg ill. dxf formátumokat használ, de ismeri az ESRI shapefile-okat (SHP) is ill. betölthetők raszter grafikák (BMP, TIFF, WMF).

A program terjedési része három fő részre tagolható:

A térinformatikai részben megadhatók fix források (telepített tartályok, technológia), melyek térképről vagy listából választhatók. Az esemény hatásának vizsgálatakor legyűjthetjük az érintetteket, amennyiben a rendszert feltöltöttük adatokkal. A rendszer feltöltése bármikor történhet, menüből választható. GPS eszközzel is összekapcsolható a program. Minden adatot és térképet kinyomtathatunk, elmenthetünk. Szükség szerint kialakítható, hogy az érintetteket valamint az illetékeseket a program azonnal riassza (amennyiben vannak ilyen .adatok a rendszerben). A meteorológiai adatok mérőműszerről közvetlenül, kézi bevitelből vagy adatbázisból származnak.(alapértelmezés az adatbázis, tehát bárhol, bármikor működik). A program algoritmusa főleg Kaiser, Hardee-Lee, van Ulden, Zabetakis és Gauss elvei alapján készült.


Tekintse meg a Terjedés program screenshotjait


AdatbázisokKockázat elemzések (Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés!)